Menü

sol1.gif (2741 bytes)

Coulomb Kuvveti

   d uzaklığıyla ayrılmış iki noktasal yük; q1 ve q2, birbirine eşit miktarda kuvvet uygular. Bu kuvvet itme ya da çekme olabilir. Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler ise birbirini çeker.

Olay

Bu kuvvetin büyüklüğü aşşağıda gösterildiği gibi bulunabilir:

Formül

   k, Coulomb sabitidir ve değeri: k = 9 x 109 Nm2/c2 (Newton x Metre / Coulomb) q1 ve q2 elektrik yükleri, d uzaklık, c ise ışık hızı değil yük birimidir.

Bir elektronun yükü: -1.6 x 10-19 c (Coulomb)

Bir protonun yükü: +1.6 x 10-19 c (Coulomb)

   Bunların hepsi; iki protonun veya iki elektronun birbirlerini ittikleri, bir proton ile bir elektronun ise birbirlerini çektiği anlamına gelir.

Ekler ana sayfasına geri dön