.:   Ana Sayfa   :.

Bu eğitim materyali, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun Bilişim Teknolojileri 4. Sınıf Programına uygun olarak hazırlanmıştır. Materyalin içerisinde bulunan kazanımlar ve onlara ait bilgileri aşağıda görebilirsiniz. Kazanıma ait sayfaya gitmek için yan tarafındaki simgeye tıklayınız.

 Kazanım Bilgisi
 Bilgisayarın temel çalışma prensibini açıklar
 Çalışmalarını düzenlemek için işletim sisteminin özelliklerini kullanır
 Günlük kullanımda oluşan rutin donanım ve yazılım problemlerini belirler ve gerekli stratejileri uygulayarak çözer (BTBS-2)
 Bir problemi çözmek için yazılması gereken programın temel aşamalarını belirler (BTBS-3)
 Bilgisayardaki görevleri gerçekleştirmenin birden fazla yolu olduğunu fark eder
 Kelime işlemcide oluşturduğu metni düzenler
 Kelime işlemcide amacına uygun tablolar oluşturur ve düzenler (BTBS- 12)
 Bilginin sunulması için kelime işlemci programının yeterli olmadığını fark eder
 Uygun teknikler kullanarak elektronik ortamda bir sunu hazırlar
 Hazırladığı sunuya amacına yönelik olarak görsel eklemeler yapıp zenginleştirir
 Uygun teknikler kullanarak sununun görünümünü değiştirir
 Hazırladığı sunuyu sınıf arkadaşlarıyla paylaşır (BTBS-9, BTESD-3)
 Ağa bağlı bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapılabileceğini fark eder
 İnternet veya elektronik bir kaynaktan ulaştığı verileri uygun dosya ve klasörlere kaydederek düzenler (BTESD-5)
 İşbirliğine dayalı projeler için e-posta kullanır (BTESD- 1,8,9,10)
 Bilgisayardaki bilgilerine yönelik çeşitli kaynaklardan gelebilecek tehditlere karşı önlemler alır
 Verilen bir araştırma ya da problem durumu ile ilgili topladığı bilginin geçerliliğini farklı kaynaklardan kontrol eder
 Gelecekteki iletişim teknolojilerinin olası etkisi ve olası gelişimiyle ilgili sonuçlar çıkarır (BTESD-2)
 Düzenli olarak bilgi depolama ve toplamanın, sorulara cevap bulmada yardımcı olduğunu anlar
 Veritabanının kullanıldığı yerlere örnekler verir
 Veritabanı kullanmanın avantajlarını açıklar