.:   Ana Sayfa   :.

Bu eğitim materyali, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun Bilişim Teknolojileri 2. Sınıf Programına uygun olarak hazırlanmıştır. Materyalin içerisinde bulunan kazanımlar ve onlara ait bilgileri aşağıda görebilirsiniz. Kazanıma ait sayfaya gitmek için yan tarafındaki simgeye tıklayınız.

 Kazanım Bilgisi
 Teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini kavrar (BTESD-3)
 Bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini alır
 BT ile uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yardım edebilecek unsurları ve uygulamaları belirler
 Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeler
 Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek için kullanır
 Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yapar
 Bilgisayarda bilgileri saklamak için farklı birimler olduğunu fark eder
 Bilgisayarda bilgileri uygun biçimde saklar (BTESD-7)
 Kelime işlemci programı kullanarak cümleler oluşturur
 Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak kullanır
 Bilgisayarda oluşturulan metin parçalarının taşınabileceğini ve kopyalanabileceğini fark eder
 Belirli amaçlar için kelime işlemci programını kullanarak yazım kurallarına uygun metinler oluşturur ve düzenler
 Metindeki kelimelerin farklı şekil, boyut ve renklerde olabileceğini fark eder
 Kelime işlemci programında amacına uygun sayfalar oluşturmak için belgeye resim ve şekil ekler
 Aygıtların çeşitli komutlarla kontrol edilebildiğini fark eder
 Komutların tekrarlanabileceğini fark eder
 Bir dizi komutun sonucunu tahmin eder
 Olayları sıralayarak çözüme ulaşır