Bu öğretim materyal 7. Sınıf 4. Ünite "4.1 Programlama dillerinin çeşitlerini ve özelliklerini açıklar" kazanımı kapsamaktadır.

Ayrıca "Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler" kazanımlarından;

  • 4.2. Bilgisayar yardımı ile çözülecek bir problem için yazılacak programın temel aşamalarını belirler

  • 4.3. Web sayfası oluşturmak için uygun yazılımları ve yazılım araçlarını kullanır

kazanımlarını da içermektedir.

Sol taraftaki menüyü kullanarak içeriğe erişebilirsiniz.
 
Bu çalışma ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü CEIT 419 dersi için dönem sonu projesi olarak;
Prof. Dr. M.Yaşar ÖZDEN ile birlikte tasarlanmıştır.
2007-2008 Öğretim yılı.